Zobrazenie šriaf pri zoomovaní

ZWCAD > Nápoveda > Zobrazenie šriaf pri zoomovaní


Zobrazení šriaf je vo východiskovom nastavení ZWCAD pri posune a zoome vypnuté kvôli optimalizácii výkonu pri práci s veľkými výkresmi. Môže ale pôsobiť rušivo.

Nastavenie pre zobrazenie šriaf v ZWCAD nájdete v dialógovom okne Možnosti. Na záložke Zobrazenie sa jedná o voľbu Nezobrazovať šrafy behom zoomovania:

Zobrazenie šriaf v ZWCAD v priebehu zoomovania

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.