ZWToolbox

ZWCAD > Eshop > Nadstavby > ZWToolboxKošík >   Objednávka >

ZWToolbox
Cena:150,00 EUR bez DPH
 181,50 EUR s DPH

Dostupnosť:  

1 deň
 


Nové nástroje znamenajú nové príležitosti pre ešte efektívnejšiu prácu!

Veľká sada nástrojov pre užívateľov ZWCAD rozširujúca základnú funkcionalitu ZWCADu. Každý si pre seba nájde niečo užitočného v sade nástrojov pre kreslenie, úpravu, prácu s bodmi, dodatočné meranie a mnohé ďalšie. Aplikácia umožňuje zarovnanie objektov, rozšírené orezanie a vytváranie / úpravu rýchlych blokov.

Hlavné funkcie:
- vkladanie bodov s popisom a automatickým číslovaním
- číslovanie vrcholov polyčiar
- ukladanie súradníc prvkov do .csv súboru
- nahrávanie bodov z .csv súboru
- ukladanie zvolených súradníc do .csv súboru
- kreslenie bodov, čiar a spline
- zmena nastavenia osí kreslenia
- kreslenie súradníc
- vkladanie súradníc do objektu
- kreslenie súradníc ako oblúku
- kreslenie súradníc offsetom
- zmena veľkosti písma
- konvertovanie textu na polyčiaru
- zmena obsahu textu
- ukladanie informácií o blokoch a ich atribútoch do .csv súboru
- pridávanie blokov založených na dátach z .csv súborov
- rýchly blok
- pridanie bloku
- odstránenie bloku
- celková dĺžka čiary
- celková dĺžka oblúku
- celková dĺžka a obvod objektov
- celkový povrch plochy zvoleného objektu
- vypočítanie dĺžky čiary medzi zvolenými bodmi
- transformácia kruhov na rôzne objekty
- správy o bodoch, blokoch a kruhoch
- mierka výkresov z palcov na milimetre a opačne
- horizontálne zarovnanie objektov
- zarovnanie objektov nahor
- zarovnanie objektov na stred
- zarovnanie skupín objektov
- zoskupenie objektov podľa bodov
- zrkadlenie bodov
- rozšírený orez
- mriežka
- kreslenie série šípok okolo objektov
- pridanie oblúku
- odstránenie bodov
- pridanie bodov.

V angličtine, trvalá licencia.

Skúšobná verzia programu >>>

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.