Offline aktivácia ZWCAD pomocou QR kódu

ZWCAD > Nápoveda > Offline aktivácia ZWCAD pomocou QR kódu


Ak je Váš mobilný telefón pripojený k internetu, môžete si zvoliť aktiváciu Vášho produktu aj pomocou naskenovanie QR kódu:

1. Kliknite na aktiváciu OFFLINE v aktivačnom menu. Potom kliknite na Naskenuj QR kód pre aktiváciu.

ZWCAD aktivácia QR

2. Zvoľte verziu programu a vložte Váš licenčný kód.

3. Kliknite na Generovať pre získanie QR kódu.

4. Naskenujte QR kód a kliknite na Aktivovať pre získanie offline aktivačného kódu. Tento krok musíte dokončiť na Vašom mobilnom telefóne.

5. Zadajte offline aktivačný kód, ktorý ste získali v kroku 4 a potom kliknite na Aktivovať pre aktiváciu Vášho produktu.

Offline aktivačný kód ZWCAD cez QR

6. Kliknite na Hotovo pre návrat na ZWCAD stránku Správca licencie.

Alternatívne môžete využiť Offline aktiváciu cez webovú stránku.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.