Manuálne načítanie programu LISP

ZWCAD > Nápoveda > Manuálne načítanie programu LISP


Ak chcete spustiť program LISP, musíte ho najskôr načítať do ZWCADu. Nevýhodou manuálneho načítania je, že bude platiť len pre súčasný výkres. Ak chcete, aby sa váš LISP program spustil v každom výkrese, použite návod pre automatické načítanie.

1. Kliknite na Správa > Načtené Aplikace, alebo napíšte do príkazového riadku: appload. Otvorí sa dialógové okno:

Spustenie programu LISP

2.Kliknutím na ikonu Přidat soubor vyvoláte dialógové okno. Tu nájdete svoju funkciu LISP a načítate ju.

3. Kliknite na tlačítko Načíst. Okno zatvorte kliknutím na OK.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.