Vytváranie 3D pohľadov

ZWCAD > Nápoveda > Vytváranie 3D pohľadov


3D pohľady môžete definovať pomocou súradnicových bodov alebo uhlov.
Ak k definícii 3D pohľadu použijete súradnicový bod, je tento bod bodom pohľadu. 3D model, na ktorý ste sa z tohto bodu pozerali smerom k počiatku (0,0,0), je 3D pohľad definovaný týmto bodom.

V prípade zadávania pomocou uhlov, dva zadané uhly sa vzťahujú k osi X a rovine XY USS súradnicového systému.

Popis súradnicového systému v ZWCAD

Nastavenie pohľadu pomocou súradníc


1. Kliknite v záložke Pohľady >> 3D Pohľady >> Oko (v rozhraní ZWCAD Klasický) alebo v príkazovom riadku zadajte DIAOKO alebo _DDVPOINT (v rozhraní 2D kreslenie a poznámky).
2. V dialógom okne Riadenie pohľadu zmeňte súradnice bodu pohľadu pomocou nasledujúcich príkazov.
⦁ Pomocou tlačítok Rotácia a Posunutie môžete zmeniť smer pohľadu z miesta pohľadu na počiatok (0,0,0).
Pomocou funkcie Aktualizovať zobrazenie výkresu aktualizujete pohľad v aktuálnom výreze podľa zadanej pozície bodu pohľadu.
3. Kliknite na OK.

Nastavenie zobrazenia s dvoma uhlami otočenia


1. Do príkazového riadku zadajte OKO alebo _VPOINT.
2. Zadajte t (oToč) a stlačte Enter.
3. Zadajte uhol medzi smerom pohľadu a osou X v rovine XY.
4. Zadajte uhol medzi smerom pohľadu a rovinou XY.

Nastavenie pohľadu s prednastaveným uhlom


1. Kliknite na záložke Pohľady >> 3D Pohľady >> Oko (v rozhraní ZWCAD Klasický) alebo v príkazovom riadku zadajte DIAOKO alebo _DDVPOINT (v rozhraní 2D kreslenie a poznámky).
2. V dialógovom okne Riadenie pohľadu kliknite na tlačítko Nastaviť.
3. V dialógovom okne Prednastavené výrezy zvoľte prednastavený priestorový alebo rovinný pohľad.
Po voľbe pohľadu sa vrátite do dialógového okna Riadenie pohľadu. Pohľad aktuálneho výrezu sa aktualizuje s vybranými pohľadom.
4. Kliknite na OK.

Súvisejúce príkazy


DIAOKO alebo _DDVPOINT: Prednastavenie smeru 3D pohľadu.
PODORYS alebo _PLAN: Zobrazenie pôdorysu zadaného súradnicového systému.
OKO alebo _VPOINT: Ovládanie smeru a uhla pohľadu pri 3D pozorovaní.

Súvisejúce systémové premenné


VIEWDIR: Uloženie smeru pohľadu aktuálneho výrezu.
WORLDVIEW: Riadi, či je vstup do príkazu OKO relatívny voči WCS alebo aktuálnemu UCS.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.